English Norwegian Bosnia

Dragreglering

I många hem med kamin eller öppen spis kan det uppstå problem, såväl när brasan ska tändas som under eldningen. Vad som skulle bli en mysig brasa blir istället en källa till irritation. Problem med tändning, inträngande rök, sotat glas eller eld som slocknar skapar inte precis någon mysstämning.

 

Orsakerna kan vara flera. Fel handhavande av eldstaden, fuktig ved, dålig tillförsel av förbränningsluft, konstant undertryck i rummet p g a exempelvis mekanisk ventilation etc. Men det finns hjälpmedel för att skapa ett bättre drag i skorstenen i form av allt från rökgasfläktar till vindflöjlar och snurror av olika slag.

 

Men problemet kan också vara det omvända, d v s för kraftigt drag i skorstenen eller kraftigt varierande dragförhållanden. Med för kraftigt drag i skorstenen sjunker effekten, resultatet blir att man delvis "eldar för kråkorna".
Det här problemet kan avhjälpas genom installation av draglucka som automatiskt styr draget i skorstenen med hänsyn till yttre och inre tryckförhållanden.